,
DINARESGURUS.BLOGSPOT.COM_________________

Friday, September 25, 2015

WINALOT POST, 25 SEPT

FROM WINALOT VIA EMAIL 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
I am sending this to everyone that I know... old friends, new friends, everyone.  There are some people that I don't have email addresses for, so feel free to pass this around.  We need to know this in case of any group exchanges that may happen.  I subscribed to the email alerts at the State Bank of Vietnam....and get regular updates.  Here is what they sent today...
 
Currency carry out/bring customs declaration is $ 5,000      
Bring over 300 grams of gold jewelry; over $ 5000 or over 15 million VND while export-entry to the customs declaration is the content featured in Circular No. 120/2015 / TT-BTC regulations on customs declaration for exit or entry .
This Circular takes effect from the date of 10/01/2015
 
Now, the exchange rate to day is 1 usd = 22,485 dong.  At that rate, you can buy 110,625,000 for $5,000... today.
 
15 M dong will cost $666.90 at the above exchange rate.  If you divide that by the $5000.00 that is supposed to be equal to 15M dong, ya get.....
 
22 cents!!!  
 
This Circular takes effect from the date of 10/01/2015
 
Original text:
 
 
Mang ngoại tệ trên 5.000 USD phải khai hải quan
Mang trên 300 gram vàng trang sức; trên 5.000 USD hoặc trên 15 triệu đồng khi xuất-nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan là nội dung nổi bật tại Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định về  tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.
Ngoài ra, với người xuất, nhập cảnh có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi; có hàng tạm nhập - tái xuất cũng phải khai tờ khai hải quan.
Tờ khai Hải quan được phát miễn phí cho người xuất-nhập cảnh mang hộ chiếu, giấy tờ có giá trị tương đương hộ chiếu có hành lý, hàng hóa, ngoại tệ, hối phiếu, séc, kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.